Informácie o dodaní

Dovoz, vynáška, montáž – CENNÍK 2017             
     

DOVOZ MATRACOV, ROŠTOV, DOPLNKOV 
Dovoz ZDARMA do hmotnosti 30kg s hodnotou nad 150€ v rámci celej SR.     
Dovoz zabezpečujeme prepravnou spoločnosťou alebo vozidlami      
Wood Service Group, s.r.o.         

     
1. Príplatok za dovoz     

    
Do okruhu 30 km od najbližšieho predajného miesta = 39.-Eur     
Do okruhu 60 km od najbližšieho predajného miesta = 59.-Eur     
Do okruhu 90 km od najbližšieho predajného miesta = 79.-Eur     
V okruhu nad 90 km od najbližšieho predajného miesta = 0,8 Eur za každý      
kilometer (v cene je už zarátaný aj spiatočný km)  

Cena dopravy je vyrátavaná z centrály Wood Service Group, s.r.o.

Príplatok sa účtuje stále rovnaký pri typizovanom výrobku alebo vstavanej skrini.     
Pri dovoze je tovar doručený na presnú adresu udanú zákazníkom a zákazník      
si prevezme tovar z auta. Z toho dôvodu je nutné informovať zákazníka, aby si     
zabezpečil osoby na vyloženie tovaru.     
Pri samotnom dovoze je vodič sám a nemá spolujazdca a pomocníka.     
     
2. Príplatok za vynášku     
     
Vynáškou sa rozumie vynosenie tovaru až na konkrétne poschodie do bytu zákazníka     
     
Cena vynášky za jedno poschodie je 5.- €     
Príplatok sa ráta už od nultého poschodia. (bytový dom, rodinný dom, panelový dom)     
Príplatok za vynášku na prízemie je rovnaký ako za prvé poschodie     
Príplatok sa účtuje stále rovnaký pri typizovanom výrobku alebo vstavanej skrini.     
     
3. Príplatok za montáž     

Montáž doplnkov konkrétne: knižnice, závesné skrinky, police = 19,-Eur
Montáž jednolôžka = 29,-Eur
Montáž postele je = 39,-Eur    
Montáž Skrine EX dvojdverovej = 49,-Eur
Montáž Skrine EX trojdverovej = 59,-Eur
Ostatné ako komody, nočné stolíky sa nemontujú.

Ponúkame zákazníkom mimoriadnu zľavu na všetky typizované výrobky
spoločnosti Wood Service Group vo výške 3%, ak si tovar prevezme vo výrobných
priestoroch spoločnosti v Hrušovom
a nebude požadovať dovoz alebo dovoz a montáž.

 
Príplatok za montáž vstavanej skrine sa vyratúva pomocou tlačiva na vstavané skrine     
a je súčasťou ceny vstavanej skrine.     
     
4. Príplatok za demontáž, prevoz a opätovnú montáž     

     
Príplatok za demontáž typizovaného nábytku je 39.-€.  Za demontáž každého ďalšieho      
kusu nábytku na tom istom mieste a v tom istom čase je príplatok 29.-€     
Za prevoz nábytku na zákazníkom určené miesto je príplatok :     
do okruhu 30km od východzieho bodu demontáže = 39.-€    
do okruhu 60km od východzieho bodu demontáže = 59.-€    
do okruhu 90km od východzieho bodu demontáže = 79.-€    
v okruhu nad 90 km od východzieho bodu demontáže = 0,8€ za jeden km    
    
Príplatok za vynášku je 5.-€. Príplatok sa sčítava aj za miesto demontáže aj za miesto     
opätovnej montáže.     
Príklad: miesto demontáže je na štvrtom poschodí a miesto montáže je na druhom     
poschodí. V tomto prípade účtujeme vynášku za šesť poschodí, teda 30.-€.     
     
Príplatok za opätovnú montáž typizovaného nábytku sa účtuje podľa bodu 3.