3D návrh Vašej spálne

Vážení zákazník,

v rámci neustále zlepšovania našich služieb Vám ponúkame novú službu: 3D návrh Vašej spálne. Je to služba, kde  Vám náš projektant vyhotoví návrh Vašej spálne. Náklady na vypracovanie  návrhu zaplatíme za Vás.  Váš tím Wood Service Group.

Je potrebné vyplniť tabuľku podľa ktorej náš projektant vymodeluje Vašu virtuálnu spálňu.

Ako vyplniť tabuľku?

1. Vyplníme riadok s názvom stena. Takže do prvej kolonky vyplníme celú šírku steny v cm od rohu po roh.

Ak na stenej 1 nemáme okno alebo dvere, tak ďalšie kolonky nevypĺňame a ideme na ďalší riadok.

2. Do kolonky (len ak na danej stene je okno)  zadáme vzdialnosť od pravého rohu izby po okno.

3. Do kolónky "šírka okna" zadáme rozmer okna.

4. "dvere z prava" (llen ak na danej stene sú dvere) zadáme vzdialenosť od pravého rohu izby po dvere.

5. "šírka dverí" tu je potrebné zadať šírku dverí

Takýmto spôsobom prejdeme všetky steny.

 

 šírka steny (cm)okno z prava (cm)šírka okna (cm)dvere z prava (cm)šírka dverí (cm)
Stena 1
Stena 2
Stena 3
Stena 4
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.